Σχέδια μαθήματος για Εκπαιδευτικούς

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό και σχέδια μαθήματος μέσω των οποίων, ως εκπαιδευτής/προπονητής, μπορείς να διδάξεις στους παίκτες σου για τον ρατσισμό και να προωθήσεις την ένταξη στο πλαίσιο της ομάδας τους και της τοπικής κοινότητας.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy