Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη του έργου TACKLE διαθέτει πόρους και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι προπονητές ποδοσφαίρου, οι επαγγελματίες, καθώς και οι εκπαιδευτές για να οργανώσουν και να εφαρμόσουν μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές ασκήσεις για την εκπαίδευση των παικτών και των μελών των ποδοσφαιρικών οργανώσεων στα θέματα που καλύπτονται μέσω του διδακτικού υλικού. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη διαθέτει καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι προπονητές και οι επαγγελματίες του ποδοσφαίρου για να βοηθήσουν τους παίκτες τους να κατανοήσουν τις αιτίες, τις εκφράσεις και τις επιπτώσεις του ρατσισμού, καθώς και να προωθήσουν την ένταξη, τον σεβασμό και τη διαφορετικότητα στις ομάδες τους.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy