Συλλογή Πόρων

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πηγές και εργαλεία που μπορείς να μελετήσεις περαιτέρω ως προπονητής για να βελτιώσεις την κατανόηση σου γύρω από τα θέματα που εξετάζει το έργο, όπως βίντεο, δημοσιεύσεις, κείμενα χάραξης πολιτικής και εγχειρίδια κατάρτισης.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy