ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – Μετατρέποντας μια ποδοσφαιρική ομάδα σε χώρο ένταξης

Γιατί είσαι εδώ; Ως το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, το ποδόσφαιρο έχει μια μοναδική δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργεί μια αίσθηση ενότητας και κοινής ταυτότητας. Για να το επιτύχουν αυτό, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι πρέπει να καταβάλλουν προληπτικές προσπάθειες για την εδραίωση της αίσθησης της ενσωμάτωσης.

Αυτή η ενότητα θα αναδείξει τη σημασία των ποδοσφαιρικών συλλόγων χωρίς αποκλεισμούς, θα παρέχει συγκεκριμένα βήματα που μπορείς να λάβεις για να εξασφαλίσεις ένα φιλόξενο και θετικό περιβάλλον και θα σε καθοδηγήσει για το πώς να μετρήσεις ουσιαστικά τον αντίκτυπο που έχεις. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είσαι σε θέση να:

  • Απαριθμείς τις βασικές αιτίες του αποκλεισμού από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο,
  • Προσδιορίζεις τα πιθανά εμπόδια που εμποδίζουν τους ανθρώπους να ενταχθούν στον σύλλογό σας,
  • Αναγνωρίζεις τα απαραίτητα έγγραφα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές των συλλόγων χωρίς αποκλεισμούς,
  • Εφαρμόζεις τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου χωρίς αποκλεισμούς,
  • Εφαρμόζεις στρατηγικές για τη μέτρηση της αλλαγής και της προόδου στον σύλλογο,
  • Κατανοείς τη σημασία και το ρόλο της αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy