ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και ανάπτυξη του χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών

Γιατί είσαι εδώ; Αυτή η Ενότητα θα σου παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να υποστηρίξεις τους παίκτες σου να αναπτύξουν τον χαρακτήρα τους, ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις συνέπειες των ρατσιστικών συμπεριφορών και διακρίσεων. Επιπλέον, θα σου δοθούν πληροφορίες και οδηγίες για το πώς να βοηθήσεις τους παίκτες σου να αναπτύξουν ενσυναίσθηση προς τους άλλους και να κατανοήσουν τι σημαίνει διαφορετικότητα. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είσαι σε θέση να:

  • Ορίζεις τι είναι η ανθεκτικότητα και η ενδυνάμωση,
  • Εφαρμόζεις πρακτικές που βοηθούν τους παίκτες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στον ρατσισμό,
  • Ορίζεις τι είναι η ενσυναίσθηση,
  • Εφαρμόσεις πρακτικές που διδάσκουν στους παίκτες ενσυναίσθηση.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy