ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τον ρατσισμό στο ποδόσφαιρο

Γιατί είσαι εδώ;
Αυτή η Ενότητα θα σου δώσει πρακτικά παραδείγματα των αιτιών και του ρατσισμού που συχνά εμφανίζονται στον αθλητισμό. Επιπλέον, σε αυτή την Ενότητα θα διερευνήσεις τις ενέργειες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να εισαχθούν σε μια ομάδα/αθλητικό οργανισμό για την αντιμετώπιση και την πρόληψη περιστατικών ρατσισμού. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είσαι σε θέση να:

  • Διεξάγεις συζητήσεις σχετικά με τον ρατσισμό με τους παίκτες σου, Επιλέγεις τις σωστές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού στον αθλητισμό,
  • Αναγνωρίζεις τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο,
  • Εφαρμόζεις τον Οδηγό Unite Against Racism της UEFA για την αντιμετώπιση του ρατσισμού σε επίπεδο βάσης.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy