ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Ο ρόλος και η συμβολή των προπονητών κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο

Γιατί είσαι εδώ;

Η τρίτη Ενότητα θα σε καθοδηγήσει και θα σε υποστηρίξει να αντιληφθείς τον ρόλο σου ως κάτι περισσότερο από τους υπεύθυνους για την προπόνηση και την αθλητική επιτυχία. Θα κατανοήσεις το ρόλο σου ως εκπαιδευτής, πρότυπο και μέντορας για τους παίκτες σου. Ως τέτοιος/α έχεις την ευθύνη και θα πρέπει να λάβεις συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσεις ότι όλοι οι παίκτες συμμετέχουν σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και θετικό. Επιπλέον, αυτη η ενότητα θα σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις την ουσιαστική συμβολή που μπορείς να έχεις στην αντιμετώπιση και εξάλειψη του ρατσισμού από το ποδόσφαιρο και την κοινωνία. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα πρέπει να είσαι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζεις το ρόλο σου στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων,
  • Επιλέγεις τις κατάλληλες συμπεριφορές και προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος εντός του ποδοσφαιρικού σας συλλόγου,
  • Αναγνωρίζεις την επίδραση που μπορείς να έχεις στην αντιμετώπιση του ρατσισμού σε προσωπικό, ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy