MODULUL 6 – Transformarea unei echipe de fotbal într-un spațiu al incluziunii

De ce sunteți aici?
Fiind cel mai popular sport din lume, fotbalul are o putere unică de a aduce oamenii împreună și de a crea un sentiment de unitate și identitate comună. Pentru a realiza acest lucru, cluburile de fotbal trebuie să depună eforturi proactive pentru a stabili un sentiment de incluziune.

Acest Modul va evidenția importanța cluburilor de fotbal incluzive, va oferi pași concreți de urmat pentru a asigura un mediu primitor și pozitiv și vă va ghida asupra modului în care să măsurați în mod semnificativ impactul pe care îl creați. După finalizarea acestui Modul, ar trebui să fiți capabil să:

  • Enumerați cauzele cheie ale excluderii din sport și fotbal;
  • Identificați potențialele bariere care împiedică oamenii să se alăture clubului dvs.;
  • Să recunoască documentele, procesele și politicile care le sunt necesare cluburilor incluzive;
  • Aplicați procedurile necesare pentru formarea unui club de fotbal incluziv;
  • Implementează strategii pentru a măsura schimbarea și progresul în club;
  • Înțelegeți importanța și rolul unei monitorizări și evaluări eficiente.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy