MODULUL 5 – Dezvoltarea rezilienței și caracterului jucătorilor

De ce sunteți aici?

Acest Modul vă va oferi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a vă ajuta jucătorii să-și dezvolte caracterul, astfel încât să poată depăși efectele comportamentelor rasiste și ale discriminării. În plus, vi se vor oferi informații și îndrumări despre cum să vă ajutați jucătorii să dezvolte empatie față de ceilalți și să îi ajutați să înțeleagă ce este diversitatea. După finalizarea acestui Modul, ar trebui să fiți capabil să:

  • Definiți ce sunt reziliența și împuternicirea/capacitarea;
  • Aplicați practici care îi ajută pe jucători să dezvolte reziliență la rasism;
  • Definiți ce este empatia;
  • Aplicați practici care îi învață pe jucători empatia.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy