MODULE 6 – Van een voetbalteam een inclusieve omgeving maken

Waarom ben je hier? Als de populairste sport ter wereld heeft voetbal de unieke kracht om mensen samen te brengen en een gevoel van eenheid en gedeelde identiteit te creëren. Om dit te bereiken, moeten voetbalclubs zich proactief inzetten om een gevoel van inclusie te creëren. Deze module belicht het belang van inclusieve voetbalclubs, geeft je concrete stappen die je kunt nemen om een gastvrije en positieve omgeving te garanderen, en helpt je bij het zinvol meten van de impact die je maakt. Na het afronden van deze module kun je:
De belangrijkste oorzaken benoemen van uitsluiting van sport en voetbal;
De mogelijke belemmeringen identificeren die mensen ervan weerhouden lid te worden van je club;
De benodigde documenten, processen en beleid van inclusieve clubs herkennen;
De procedures toepassen die nodig zijn voor de oprichting van een inclusieve voetbalclub;
Strategieën implementeren om verandering en vooruitgang in de club te meten;
Het belang en de rol van effectieve monitoring en evaluatie begrijpen.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy