MODULE 5 – Veerkracht- en karakterontwikkeling van spelers

Waarom ben je hier? In deze module krijg je de kennis en vaardigheden om je spelers te helpen hun karakter te ontwikkelen, zodat ze de gevolgen van racistisch gedrag en discriminatie kunnen overwinnen. Ook krijg je informatie en begeleiding over hoe je je spelers kunt helpen empathie voor anderen te ontwikkelen en hen te helpen begrijpen wat diversiteit inhoudt. Na het afronden van deze module kun je:
Definiëren wat veerkracht en empowerment zijn;
Praktijken toepassen die spelers helpen weerbaarheid tegen racisme te ontwikkelen;
Definiëren wat empathie is;
Praktijken toepassen die spelers empathie bijbrengen.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy