MODULE 3 – Coache’s ol en bijdrage tegen racisme in het voetbal

Waarom ben je hier? De derde module zal je helpen en ondersteunen om je rol te conceptualiseren als meer dan alleen de personen die verantwoordelijk zijn voor training en atletisch succes. Je begrijpt je rol als opvoeders, rolmodellen en mentoren voor je spelers. Je hebt de verantwoordelijkheid en moet je concrete stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle spelers betrokken zijn bij een inclusieve, positieve omgeving. Ook zal deze Moldule je helpen bij het realiseren welke zinvolle bijdrage je kunt leveren aan het aanpakken en uitroeien van racisme in de voetbalsport en de samenleving. Na het afronden van deze module kun je: Je rol herkennen bij het voorkomen en bestrijden van racisme en discriminatie; De juiste gedragingen en benaderingen voor het creëren van een positieve omgeving binnen je voetbalclub kiezen; Het effect dat je kunt hebben bij het aanpakken van racisme op persoonlijk, groeps- en maatschappelijk niveau erkennen.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy