MODULE 2 – Racisme Conceptualiseren

Waarom ben je hier? Deze module helpt je racisme en discriminatie te begrijpen. Ook krijg je hier praktische voorbeelden en manieren waarop racistische incidenten zich ontvouwen in de context van de voetbalsport. Ten slotte gaan we bij deze module in op de effecten van racistische incidenten op (jongere) spelers, teams, voetbal en de samenleving. Na afronding van deze module kun je:
Racisme en discriminatie definiëren;
De mechanismen van racisme en discriminatie herkennen;
De factoren noemen die racisme en racistisch gedrag genereren of ondersteunen;
Voorbeelden geven van hoe racisme en discriminatie in/door sport tot uiting komen en die voorbeelden analyseren;
De soorten en vormen van racisme (individueel en institutioneel) en discriminatie op het niveau van spelers, teams en voetbal herkennen;
Beschrijven hoe racisme tot uiting komt binnen teams, de samenleving en de media;
De effecten noemen van racisme en discriminatie op spelers, teams, voetbal en de samenleving in het algemeen.

Funded by the Erasmus+ programme of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 622561-EPP-1-2020-1-CY-SPO-SCP] Privacy Policy